Punëtori për zhvillimin e kurikulës ToT, kundër dhunës në familje/dhunës ndaj grave

Description

Objectives

Venue

Location: Hotel Dukagjini

City: Peje

Country: Kosovo

Trainers:

Ariana Qosaj

Eilinee Skinnider

  • 28-29 January