Punëtori-Zgjidhja Alternative e Kontesteve-Ndërmjetësimi

Description

Objectives

Venue

Location: Marashi Restaurant, Prizren

City: Prizren

Country: Kosovo

Trainers:

Frank Carr

Peter Swanson

  • 06 February