Bazat e përkthimit konsekutiv (marrja e shënimeve) për përkthyes gjyqësor-Gr.III

Description

Objectives

Venue

Location: Hotel "Star Hill"

City: Prishtine

Country: Kosovo

Trainers:

Bruno Neziraj

Hyjnor Jasiqi

  • 30-31 January