• 01October

   Punëtori "Avancimi i konfiskimit të pasurisë së paligjshme"

  • 14October

   Legal writing and reasoning (Administrative staff)

  • 08October

   Konferenca Rajonale Online për trajnerë të certifikuar nga JUFREX Gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë

  • 09October

   Trajnim për Trajnues (ToT) - Liria e Shprehjes Neni 10 i KEDNJ

Apply for Trainings