E-biblioteka

E-biblioteka është një data-bazë e re elektronike si burim i qasshëm në AD. Funksionimi i kësaj data-baze është të krijoj një depo institucionale, kjo për arsye të ofrimit të qasjes në të gjitha materialet e AD-së, mënyrës së veprimit dhe trajnimeve në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.

E-biblioteka përfshinë të gjitha publikimet, materialet e përgatitura nga AD, dhe institucionet tjera. Gjithashtu përshinë audio-video dhe materialet tjera multimediale nga AD,  ngjarje të institucioneve tjera, si dhe libra ligjorë, artikuj të revistave që ndërlidhen me çështjet ligjore në Kosovë, e sidomos komentare të GIZ-it mbi Kosovën, si dhe sistemin ligjor që i mbështetë këto burime, e-biblioteka ofron akte ligjore, praktikën e gjykatave të Kosovës, Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe institucione tjera ndërkombëtare.        

 

Dokumentet nga e-biblioteka mund të merren në mënyrat si në vijim:

 1. Kërkohen në bazë të kritereve të ndryshme (nën menynë SHFLETO)
  • Vitit
  • Subjektit
  • Autorit
  • Autorit të kompanisë
  • Artikullit
 2. Kërkimi i artikullit të fundit (nën menynë kërko)
 3. Magazinës së kërkimit  
  • Nën menynë BALLINA përdorimit të kritereve të ndryshme
  • Përdorimi i rubrikës KERKO në anën e djathtë  

Linku për e-bibliotekë

Prapa