Agjenda

  • 23.12.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 24 dhjetor 2019 Shkarko »
  • 26.11.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 27 nëntor 2019 Shkarko »
  • 25.09.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 26 shtator 2019 Shkarko »
  • 04.07.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 05 korrik 2019 Shkarko »
  • 20.06.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 21 qershor 2019 Shkarko »
  • 30.05.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 31 maj 2019 Shkarko »
  • 21.02.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 22 shkurt 2019 Shkarko »