Agjenda

  • 20.06.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 21 qershor 2019 Shkarko »
  • 30.05.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 31 maj 2019 Shkarko »
  • 21.02.2019 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 22 shkurt 2019 Shkarko »