Agjenda

  • 27.09.2023 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 20 qershor 2023 Shkarko »
  • 28.03.2023 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 28 mars 2023 Shkarko »
  • 16.02.2023 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 16 shkurt 2023 Shkarko »