Agjenda

  • 30.11.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 01 dhjetor 2017 Shkarko »
  • 18.10.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 19 tetor 2017 Shkarko »
  • 11.09.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 12 shtator 2017 Shkarko »
  • 17.07.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 18 korrik 2017 Shkarko »
  • 29.05.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 01 qershor 2017 Shkarko »
  • 12.05.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 05 maj 2017 Shkarko »
  • 03.04.2017 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 03 prill 2017 Shkarko »