Agjenda

  • 25.12.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 26 dhjetor 2018 Shkarko »
  • 23.11.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 26 nëntor 2018 Shkarko »
  • 27.09.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 28 shtator 2018 Shkarko »
  • 11.06.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 12 qershor 2018 Shkarko »
  • 22.03.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 23 mars 2018 Shkarko »
  • 25.02.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 26 shkurt 2018 Shkarko »
  • 16.01.2018 Agjenda - Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 17 janar 2018 Shkarko »