13-10-2017

Trajtimi i rasteve te dhunës ndaj gazetarëve

Më 13 tetor  2017,  Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNICEF, organizon trajnimin me  temë Trajtimi i rasteve te dhunës ndaj gazetarëve”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohet: Korniza ligjore për rastet e dhunës ndaj gazetarëve, Ndjekja penale dhe ndëshkueshmëria e rasteve të dhunës ndaj gazetarëve.

Përfitues të  këtij trajnim janë: Gjyqtarët, Prokurorë dhe gazetarë.

Prapa