12-12-2017

Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore

Më 12 dhjetor 2017,  Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me  temë “Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohet: Veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore; Paraburgimi për personat me çrregullime mendore; Zbatimi i ekzaminimit psikiatrik; Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe në liri.            .

Përfitues të  këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e çështjeve penale të gjitha instancave si dhe prokurorët

Prapa