13-12-2017

Anulimi i kontratave

Më 13 dhjetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me  temë “Anulimi i Kontratave”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohet: Kontratat nule, Kontratat e rrëzueshme,  Pasojat e nulitetit dhe anulimit të kontratave, Konversioni.

Përfitues të  këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të Apelit.

Prapa