19-12-2017

Mjetet e rregullta juridike dhe bazat e ankesës

Më 19 dhjetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me  temë “Mjetet e rregullta juridike dhe bazat e ankesës”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohet: Rregullat e përgjithshme lidhur me mjetet juridike; Ankesa ndaj aktgjykimit dhe aktvendimit; Bazat për të cilat mund të paraqitet ankesa ndaj aktgjykimit.

Përfitues të  këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e çështjeve penale të të gjitha instancave si dhe prokurorët.

Prapa