13-04-2018

Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale ( Mitrovicë)

Më 13 prill 2018, Akademia e Drejtësisë  në bashkëpunim me EULEX organizon trajnimin  me  temë “Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Teknikat e  hetimit efektiv në rastet e korrupsionit dhe rasteve të lidhura me korrupsionin, Bashkëpunimi ndërkombëtar në hetimin e rasteve të korrupsionit dhe rasteve të lidhura me korrupsionin, Sfidat aktuale për rolin e Institucioneve tjera shtetërore dhe publike jashtë shërbimit të drejtësisë penale në hetimet penale të rasteve të korrupsionit dhe rastet e ngjashme në veri të Mitrovicës

Përfitues të  këtij trajnim janë:  Prokurorë nga Prokuroria Themelore nga regjioni i Mitrovicë, përfaqësues nga Policia e Kosovës, përfaqësues nga ATK, përfaqësues nga Dogana e Kosovës, përfaqësues  nga Njësia e Inteligjencës Financiar edhe  përfaqësues nga Avokati i Popullit.

Prapa