17-04-2018

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

Më 17 prill 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin  me  temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Urdhëresat e lëshuara për paraburgim për personat e kërkuar, kërkesat për caktimin e paraburgimi për personat e kërkuar nga shteti kërkues,  aktvendimet për caktimin e paraburgimit dhe kohëzgjatja e tyre dhe aktvendimi për lejimin e ekstradimit të personit të kërkuar dhe njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimeve të huaja.

Përfitues të  këtij trajnim janë:  Gjyqtarë dhe prokurorë.

Prapa