17-05-2018

Trajnimi për trajnerë në fushën e lirisë së shprehjes dhe medias

Më 17 -18  maj 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me JUFREX organizon trajnimin  për trajnerë me temë “Trajnimi për trajnerë në fushën e lirisë së shprehjes dhe medias”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të  prezantohen: Parimet bazë të lirisë së shprehjes dhe kushtet për kufizimin e saj, e drejta për qasje në informacion, diskutim për metodologjinë dhe përmbajtjen e trajnimit, mbrojtja e sinjalizuesve dhe  Shpifja.

Përfitues të  këtij trajnimi janë:  Drejtori i Akademisë së Drejtësisë, gjyqtarët dhe prokurorë.

Prapa