21-06-2018

Dëshmitë dhe seanca dëgjimore në Dhomën e Posaçme, Procedura gjyqësore dhe mbrojtja e palëve në procedurat para Dhomës së Posaçme

Dëshmitë dhe seanca dëgjimore në Dhomën e Posaçme, Procedura gjyqësore dhe mbrojtja e palëve në procedurat para Dhomës së Posaçme

Anulohet trajnimi me temë “Dëshmitë dhe seanca dëgjimore në Dhomën e Posaçme, Procedura gjyqësore dhe mbrojtja e palëve në procedurat para Dhomës së Posaçme ”, në Akademinë e Drejtësisë, me datë 21 qershor 2018.

Prapa