05-07-2018

Moduli 4: Menaxhimi i dosjes në prokurorinë e Shtetit

Akademia e Drejtësisë, për shkak të grevës të administratës së prokurorive, shtynë për kohë të pacaktuar trajnimin për stafin Administrativ Prokurorial “Moduli 4: Menaxhimi i dosjes në prokurorinë e Shtetit”, i planifikuar të realizohet me 5-6 korrik 2018.

Për datat e  riorganizimit të trajnimit të lartshënuar do të njoftoheni me kohë. 

Prapa