14-09-2018

Ngritja e shkathtësive sociale të gjyqtarëve

Ngritja e shkathtësive sociale të gjyqtarëve

Me dt. 14 shtator 2018, në kuadër të trajnimeve teorike për gjyqtarët e sapo emëruar është duke u realizuar trajnim nga moduli “Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinore, nën moduli “Ngritja e shkathtësive sociale të gjyqtarëve”.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

 

 

 

 

 

Prapa