30-10-2018

Veprat penale kundër jetës dhe trupit

Veprat penale kundër jetës dhe trupit

Më 30 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë është duke realizuar trajnimin me temë “Veprat penale kundër jetës dhe trupit”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen: Vrasja dhe vrasja e rëndë, lëndimi i lehtë dhe lëndimi i rëndë trupor, veprat tjera penale të këtij kapitulli të KPRK.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor dhe të apelit.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa