27-11-2018

Veprat penale të korrupsionit dhe kundër detyrës zyrtare

Veprat penale të korrupsionit dhe kundër detyrës zyrtare

Më datë 27.11.2018, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VII), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli:  “Kodi Penal i Republikës së Kosovës”, nën moduli:”Veprat penale të korrupsionit dhe kundër detyrës zyrtare”.

Temat që do të diskutohen janë: Marrja e ryshfetit, dhënja e ryshfetit, zbulimi i fshehtësisë zyrtare, falsifikimi i dokumentit zyrtar, arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme, çështjet nga ligji për deklarimin e pasurisë etj.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa