08-01-2019

Menaxhimi i Rasteve

Menaxhimi i Rasteve

Më datë 08.01.2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për prokurorët sapo emëruar (gjenerata VII), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli: “Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare”, nën moduli: “Menaxhimi i rasteve”.

Temat që do të diskutohen janë: 1) Çka është menaxhimi; 2) Funksionet dhe rëndësia e menaxhimit në punën e prokurorit; 3) Si të përpilohet plani hetimor; 4) Rëndësia dhe llojet e dëshmive në procedurën penale; 5) Menaxhimi i drejtë i dosjes hetimore etj.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa