10-01-2019

Kodi Penal – Pjesa e përgjithshme

Kodi Penal – Pjesa e përgjithshme

Më datë 10.01.2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për gjyqtarët sapo emëruar (gjenerata VI), është duke u zhvilluar trajnimi nga moduli: “Kodi penal”, nën moduli: “Kodi penal – pjesa e përgjithshme”.

Temat që do të diskutohen janë: 1) Vendi i kryerjes së veprës penale; 2) Rëndësia e përcaktimit të vendit të kryerjes së veprës penale; 3) Vendi i kryerjes së veprave penale në bashkëpunim; 4) Vendi i kryerjes së veprave penale të mbetura në tentativë; 5) Koha e kryerjes së veprës penale; 6) Koha e veprimit dhe mosveprimit etj.

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa