27-03-2019

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile

Më 27 Mars 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), ka realizuar trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile”.

Në kuadër të këtij trajnimi janë trajtuar: Korniza ligjore vendore për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile; Rregulloret e BE-së për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile (Rregulloret Bruksel I, Bruksel II, Rome I si dhe rregulloret Nr. 805/2004, 1393/2007, 650/2012, 4/2009); Konventat e Hagës për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët e Gjykatave Themelore te Divizionit Civil.

 

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa