27-09-2019

Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtarë-E drejta Kushtetuese

Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtarë-E drejta Kushtetuese

Më   27 Shtator 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), është duke organizuar trajnimin nga moduli: “Rendi juridik kombëtarë dhe ndërkombëtarë”, nën moduli:E drejta Kushtetuese”.

Temat të cilat po shtejllohen  janë: Burimet e së drejtës kushtetuese dhe roli i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës – procedura dhe vendimet, Metodologjia, Mjetet e Nevojshme, Burimet e së drejtës kushtetuese dhe roli  i Gjykata Kushtetuese të Republikës së Kosovës - procedura dhe vendimet dhe Referimi paragjykimor- incidental.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

 

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa