26-09-2019

Punëtori lidhur me Lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore

Punëtori lidhur me Lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore

Më 26-27  Shtator 2019, Akademia e Drejtësisë, në bashkëpunim me EPLO në  kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), janë  duke realizuar  punëtorinë me temë  “Lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore”.

Në kuadër të kësaj punëtorie  janë duke u trajtuar: Trafikimi e qenie njerëzore, aspektet ligjore, të kuptuarit e viktimës, perspektivat e viktimës si dhe  viktimat si dëshmitare.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarë, prokurorë dhe bashkëpunëtorë profesional nga niveli themelor nga të gjitha regjionet.

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa