02-12-2019

Kodi i Procedurës Penale – Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë

Kodi i Procedurës Penale – Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë

Më datë 02 dhe 03 dhjetor  2019, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VIII), do të zhvillohen dy (2) sesione trajnuese nga moduli: Kodi i Procedurës Penale, nën moduli: “Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë”.

Temat të cilat po shtjellohen janë: Arresti shtëpiak dhe  paraburgimi.

Përfitues të trajnimit janë: Prokurorët e sapoemëruar (gjenerata e VIII), 2019-2020.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa