06-01-2020

Moduli Kodi Penal i Republikës së Kosovës – Parashkrimi

Moduli Kodi Penal i Republikës së Kosovës – Parashkrimi

Më 06 Janar 2020, në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të programit të Trajnimeve Fillestare për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata VIII), po  zhvillohet një  (1) sesion trajnues nga  nën moduli: “Parashkrimi”.

Temat  të cilat  po  trajtohen  janë: Kuptimi i parashkrimit, natyra juridike e parashkrimit dhe kohëzgjatja për parashkrimin e ndjekjes penale sipas Kodi Penal të Republikës së Kosovës.

Përfitues të trajnimit janë: Prokurorët e sapoemëruar (gjenerata e VIII), 2019-2020.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa