08-01-2020

Moduli Kodi Penal i Republikës së Kosovës–pjesa e veçantë

Moduli Kodi Penal i Republikës së  Kosovës–pjesa e veçantë

Më  08, 09 dhe 10 Janar 2020, Akademia e Drejtësisë në kuadër të programit të trajnimeve fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), është duke organizuar trajnimin nga nën moduli: Kodi Penal- pjesa e veçantë”.

Temat  të cilat po trajtohen janë: Veprat penale nga kapitulli XXVII, vjedhja neni 325 i KPRK, veprat penale nga kapitulli XXVII, marrja e pasurisë së luajtshme neni 331 i KPRK, mashtrimi neni 335 i KPRK, veprat penale nga kapitulli XXVII dhe krimi i organizuar neni 283 i KPRK

 Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

 

 

 

 

Raporti për këtë aktivitet bashkëngjitet së shpejti.

Prapa