12-02-2020

Procedurat e veçanta sipas KPPK

Procedurat e veçanta sipas KPPK

Më  12 shkurt  2020, në kuadër të trajnimit fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), po zhvillohet një (1) sesione trajnues nga: nën moduli: “Procedurat e veçanta sipas KPPK”.

Temat të cilat po trajtohen janë: Paraburgimi, paraburgimi për personat me çrregullime mendore, qëllimi  dhe shqiptimi i masave të trajtimit të detyrueshëm që shqiptohen ndaj të miturve, shqiptimi i masës për trajtim të detyrueshëm rehabilitues dhe mbikëqyrja e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues nga gjykata.

Përfitues të trajnimit janë: Gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e VII), 2019-2020.

Prapa