27-07-2020

Organizimi i testit përfundimtar – Prokurorët e sapo emëruar (gjenerata e VIII)

Organizimi i testit përfundimtar – Prokurorët e sapo emëruar (gjenerata e VIII)

Më 27 Korrik 2020, Akademia e Drejtësisë është duke organizuar testin përfundimtar, për prokurorët e sapo emëruar (gjenerata e VIII).

Në ditën e parë testi është duke u mbajtur në fushën e Kodit Penal dhe Rendit Juridik kombëtar dhe ndërkombëtar, kurse nesër më 28 Korrik, testi do të zhvillohet edhe në fushat tjera si: Kodi i Procedurës penale, Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare, Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese.

Prapa