30-09-2020

Avansimi i konfiskimit të pasurisë së paligjshme

Avansimi i konfiskimit të pasurisë së paligjshme

cPenalist të angazhuar në këtë punëtori janë: z. Shqipdon Fazliu, Koordinator Nacional për Krime Ekonomike si dhe z. Corey Smith, Këshilltar Ligjor Rezident në OPDAT.

Qëllimi i kësaj punëtorie është avancimi i njohurive të prokurove dhe policeve rreth konfiskimit te pasurisë te fituar me vepër penale.

Metodologjia e zbatimit të punëtorisë po zhvillohet me punën e përbashkët te prokurove dhe policeve ne një rast hipotetik i cili do te trajtohet si rast real.

Përfitues të kësaj punëtorie janë: Prokuroret e emëruar koordinator për konfiskim, prokuror të  Prokurorisë Themelore të Prizrenit si dhe Hetuesit policor.

Prapa