20-11-2020

Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështje civile

Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështje civile

Më 20 Nëntor 2020, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me projektin e BE Mbështetje Kodit Civil Faza 2, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke e  realizuar Tryzezen  përmes platformës Zoom me temë “Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështje civile  ”.

Trajnues të angazhuar në këtë tryezë ishin: z. Apostolos Anthimos, Ekpsert i  lartë i projketit, Prof. Dr.  Haxhi Gashi, Ekspert kyç i Projektit si dhe  Prof.Dr. Jorida Xhafa Eksperte e projektit.

Qëllimi i kësaj tryeze është është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve  lidhur me   Harmonizimin e vendimeve të gjykatave në çështje civile

Metodologjia e trajnimit është bazuar në diskutime interaktive duke shtjelluar edhe raste të ndryshme nga praktika gjyqësore.

Përfitues të këtij trajnimi ishin: gjyqtar nga të gjitha Regjionet e Kosovës

Prapa