15-12-2020

Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështjet trashëgimore

Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështjet trashëgimore

Më 15 Dhjetor 2020, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me projektin e BE Mbështetje Kodit Civil Faza 2, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke e  realizuar tryezën  përmes platformës Zoom me temë “ Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështjet trashëgimore”.

Trajnues të angazhuar në këtë tryezë janë: Prof.Dr. Jorida Xhafa Eksperte e projektit dhe z. Xhevat Azemi Ekspert i Lart i projektit.

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështjet trashëgimore.

Metodologjia e trajnimit është bazuar në diskutime interaktive duke shtjelluar edhe raste të ndryshme nga praktika gjyqësore.

Përfitues të këtij trajnimi ishin: Gjyqtar nga të gjitha Regjionet e Kosovës si dhe zyrtar ligjor nga Gjykatat

Prapa