04-08-2022

Nën moduli – Ngritja e shkathtësive sociale e gjyqtarëve, tema: Menaxhimi i kohës si predispozitë e menaxhimit të stresit

Nën moduli – Ngritja e shkathtësive sociale e gjyqtarëve, tema: Menaxhimi i kohës si predispozitë e menaxhimit të stresit

Më 04 Gusht 2022, Në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestare Akademia e Drejtësisë, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e (9) për grupin e dytë është duke realizuar trajnimin teorik nga nën moduli “ ngritja e shkathtësive sociale e gjyqtarëve”, në mbështetje të trajnuesit Prof, Fatmir Qollakaj trajnues në Akademinë e Drejtësisë.

Në kuadër të këtij sesioni temat që po trajtohen janë: Menaxhimi i kohës si predispozitë e menaxhimit të stresit, elementet dhe faktorët influentues pozitiv dhe ata degjeneruese negativ në socium dhe në ambientin e punës sidomos të cilët ndërlidhen me stresin dhe stresorët e ndryshëm.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe të bazuar në raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 18 gjyqtarë të sapo emëruar.

Prapa