24-01-2023

Nën moduli: Përgjegjësia e personave juridik, sesioni i parë: Përgjegjësia penale e personave juridikë dhe kuptimi i personit juridik

Nën moduli: Përgjegjësia e personave juridik, sesioni i parë: Përgjegjësia penale e personave juridikë dhe kuptimi i personit juridik

Më 24 janar 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë për grupin e dytë është duke realizuar trajnimin teorik nga nën moduli “Përgjegjësia e personave juridik”, në mbështetje të trajnuesit z. Kreshnik Radoniqi, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit-Departamenti Special.

Në kuadër të këtij sesioni janë duke u trajtua: zanafilla, teoritë dhe Legjislacioni ndërkombëtar për përgjegjësinë penale të personit juridik, rregullimi i përgjegjësisë penale të personit juridik nga legjislacione të disa vendeve dhe përgjegjësia penale e personave juridik sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës .

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 18 gjyqtarë të sapoemëruar ku prej tyre është nga  komunitetit boshnjak.

Prapa