24-01-2023

Nën moduli –Procedura kontestimore, pjesa e dytë–sesioni i shtatë: Dëshmitarët ekspertët dhe palët

Nën moduli –Procedura kontestimore, pjesa e dytë–sesioni i shtatë: Dëshmitarët ekspertët dhe palët

Më 24 janar 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë për grupin e parë është duke realizuar trajnimin teorik nga nën moduli “Procedura kontestimore-pjesa dytë”, në mbështetje të trajnuesit z. Qerim Ademaj, Zv. Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Në kuadër të këtij sesioni janë duke u trajtuar: dëshmitarët ekspertët dhe palët, ekspertët dhe dëshmitarët

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 29 gjyqtarë të sapoemëruar.

Prapa