25-01-2023

Vizitë studimore e përkthyesve dhe interpretëve në Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian

Vizitë studimore e përkthyesve dhe interpretëve në Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian

Një delegacion i përberë nga një anëtare e KGJK-së, përfaqësues nga EUKOJUST, përkthyesve dhe interpretëve nga Akademia e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, dhe Këshilli Prokuroial i Kosovës  janë duke zhvilluar një vizite studimore të shërbimeve të përkthimit dhe interpretimit në Parlamentin Evropian dhe Komisioni Evropian në Bruksel në mbështetje të Programit të BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST.

Prapa