25-01-2023

Nën moduli: Përgjegjësia e personave juridik, sesioni i dytë: Bazat dhe kufiri i përgjegjësisë së personave juridik

Nën moduli: Përgjegjësia e personave juridik, sesioni i dytë: Bazat dhe kufiri i përgjegjësisë së personave juridik

Më 25 janar 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë për grupin e dytë është duke realizuar trajnimin teorik nga nën moduli “Përgjegjësia e personave juridik”, në mbështetje të trajnuesit z. Kreshnik Radoniqi, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit-Departamenti Special.

Në kuadër të këtij sesioni janë duke u trajtua: Dënimet dhe sanksionet që mund të shqiptohen personave juridik sipas ligji, procedura për personat juridik sipas ligjit, kompetencën territoriale dhe masat që mund të shqiptohen nga personave juridik

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 18 gjyqtarë të sapoemëruar ku prej tyre është nga komunitetit boshnjak.

Prapa