15-11-2023

Mjetet Juridike dhe Procedurat e veçanta

Mjetet Juridike dhe Procedurat e veçanta

Më 15 nëntor 2023, Akademia e Drejtësisë është duke  realizuar trajnimin për bashkëpunëtorë profesional me temë “Mjetet Juridike dhe Procedurat e veçanta”.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim janë: z. Burim Ademi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit, z. Arian Gashi, prokuror në prokurorinë e Apelit

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me mjetet juridike.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive duke prezantuar dhe raste praktike.

Përfitues të këtij trajnimi janë bashkëpunëtoret profesional nga gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës.

Prapa