Anëtarët

Kryesues i Këshillit Drejtues është:

  • Aleksandër Lumezi 

Zëvendës kryesues Këshillit Drejtues është:

  • Driton Muharremi

Antarët e Këshillit Drejtues janë:

  • Enver Peci
  • Haxhi Dërguti
  • Lavdim Krasniqi
  • Javorka Prlinćević
  • Elbasan Dervishaj
  • Faton Bajrami
  • Ajshe Zejnullahu - Nuza

 

Prapa