Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

19.07.2017 » Krimi i organizuar, trafikimi i drogës dhe rastet trans nacionale, ngritja e aktakuzave Më 19 – 20 korrik 2017, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit të BE-së "Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë, organizon trajnimin dy ditorë me temë” “Krimi i organizuar, trafikimi i drogës dhe rastet trans nacionale, ngritja e aktakuzave”.
06.07.2017 » Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrant Më 06 – 07 korrik 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin dy ditorë me temë “Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrant ”.
05.07.2017 » Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë Më 05 korrik 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë”.
30.06.2017 » Gjykimi i madhorëve dhe të miturve në një proces gjyqësor Më 30 qershor 2017, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNCIEF organizon trajnimin me temë “Gjykimi i madhorëve dhe të miturve në një proces gjyqësor”.

Më të lexuarat

21.06.2017 » Trajnim i trajnerëve (ToT) në ofrimin e modulit të trajnimit fillestar për krimin kibernetik, provat elektronike dhe të ardhurat nga krimi online Më 20-24 qershor 2017, në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës – iPROCEEDS, organizohet “Trajnimi i trajnerëve për ofrimin e modulit të trajnimit fillestar për krimin kibernetik, provat elektronike dhe të ardhurat nga krimi online”.
05.07.2017 » Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë Më 05 korrik 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë”.