Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

19.12.2017 » Mjetet e rregullta juridike dhe bazat e ankesës Më 19 dhjetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Mjetet e rregullta juridike dhe bazat e ankesës”.
13.12.2017 » Anulimi i kontratave Më 13 dhjetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Anulimi i Kontratave ”.
12.12.2017 » Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore Më 12 dhjetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore ”.