Baza e te dhenave rajonale per ekspert ligjor

Baza e të dhënave do të përmbajë informacion mbi ekspertizën e ekspertëve ligjorë/ trajnuesve të institucioneve të trajnimit gjyqësor në rajon që mund të ofrojnë trajnime mbi tema të ndryshme dhe informacionin e tyre të kontaktit. Pjesë e kësaj data baze është edhe Akademia e Drejtësisë e cila me pëlqimin e trajnuesve të saj do të kontribojë në shkëmbimin e trajnuesve dhe përvojave të trajnimit gjyqësor në fusha të ndryshme

Linku për Bazën e te Dhënave per Ekspert Ligjor Rajonal

 

Prapa