Rreth bibliotekes

Misioni i Bibliotekës së AD-së është që të ofrojë resurse dhe shërbime gjithëpërfshirëse në mbështetje të hulumtimit, trajnimeve, dhe nevojave të mësimit për përfituesit e AD-së në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare.

Informatat kontaktuese:

Rr. “Murat Mehmeti” nr. 1-3 – Prishtinë

Akademia e Drejtësisë, kati i 3

Orari i punës së bibliotekës: 9.00-16.00 ditëve të punës

E-mail:  luljete.hetemi@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 673

Prapa