Buletini

  • Buletini shkurt 2019
    22.03.2019 Buletini shkurt 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »
  • Buletini janar 2019
    08.02.2019 Buletini janar 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »