Buletini

 • Buletini qershor 2020
  17.07.2020 Buletini qershor 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini maj 2020
  23.06.2020 Buletini maj 2020 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) Shkarko »
 • Buletini prill 2020
  10.06.2020 Buletini prill 2020 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) Shkarko »
 • Buletini mars 2020
  22.04.2020 Buletini mars 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini shkurt 2020
  15.03.2020 Buletini shkurt 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini janar 2020
  25.02.2020 Buletini janar 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »