Buletini

 • Buletini maj 2019
  08.07.2019 Buletini maj 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini prill 2019
  21.05.2019 Buletini prill 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini mars 2019
  12.04.2019 Buletini mars 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini shkurt 2019
  22.03.2019 Buletini shkurt 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini janar 2019
  08.02.2019 Buletini janar 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »