Buletini

  • Buletini shkurt 2020
    15.03.2020 Buletini shkurt 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »
  • Buletini janar 2020
    25.02.2020 Buletini janar 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »