Buletini

 • Buletini shtator 2017
  09.10.2017 Buletini shtator 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini gusht 2017
  11.09.2017 Buletini gusht 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet në Programin për Hulumtime dhe Publikime Shkarko »
 • Buletini korrik 2017
  10.08.2017 Buletini korrik 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitete tjera Shkarko »
 • Buletini qershor 2017
  10.07.2017 Buletini qershor 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet për stafin administrative të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini maj 2017
  15.06.2017 Buletini maj 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitete tjera Shkarko »
 • Buletini prill 2017
  15.05.2017 Buletini prill 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitete tjera Shkarko »
 • Buletini mars 2017
  04.05.2017 Buletini mars 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve Fillestare (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet Tjera Shkarko »
 • Buletini shkurt 2017
  29.03.2017 Buletini shkurt 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve Fillestare (PTF), Aktivitetet Tjera Shkarko »
 • Buletini janar 2017
  20.02.2017 Buletini janar 2017 Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve Fillestare (PTF), Aktivitetet Tjera Shkarko »