Buletini

  • Buletini shkurt 2018
    09.03.2018 Buletini shkurt 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet tjera Shkarko »
  • Buletini janar 2018
    13.02.2018 Buletini janar 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet tjera Shkarko »