Data bazat elektronike

Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Projektin e BE-së për “Reformimin e Arsimit Ligjor në Kosovë” dhe Konsorciumin EIFL në Kosovë kanë krijuar qasjen në databazat vijuese të natyrës ligjore dhe të përgjithshme: 

shkarko Listen e burimeve elektronike e lëshuar për përdorim nga ICOLC ( International Coalition of Library Consortia) gjatë periudhës së pandemisë COVID-19

 1. IOPscience
  IOPscience është një shërbim në Internet për përmbajtjen e gazetes të botuar nga IOP. IOP science përqafon teknologji inovative për ta bërë më të lehtë për studiuesit të hyjnë në përmbajtje shkencore, teknike dhe mjekësore.
   
 2. Autoritetet shkencore të Oksfordit për të drejtën ndërkombëtare
  Autoritetet shkencore të Oksfordit për të drejtën ndërkombëtare përmban edicionet online me tekst të plotë të punimeve kryesore në treg dhe të traktateve të publikuara nga Oxford University Press/ Shtypi i Universitetit të Oksfordit, siç janë Oppenheim, si dhe Komentaret e Oksfordit për të Drejtën Ndërkombëtare. Janë zgjedhur librat në katër kategoritë vijuese për tu përfshirë: 1) traktatet autoritative, të cilat vazhdojnë definimin e fushave të tyre të së drejtës; 2) punimet referuese dhe komentaret e Black-letter që do të ndihmojnë në përgjigjen ndaj disa pyetjeve praktike të së drejtës; 3) puna klasike për te drejtën ndërkombëtare e cila mbetet me ndikim në lëmine e tyre sot; 4) publikimet e dalluara të cilat ofrojnë këndvështrime inovative për problemet aktuale ligjore. 
   
 3. Enciklopedia e Max Planck për të Drejtën Publike Ndërkombëtare
  Enciklopedia e Max Planck për të Drejtën Publike Ndërkombëtare përmban artikuj enciklopedik lidhur me më shumë se 1600 çështje ligjore ndërkombëtare, koncepte dhe raste. Secili artikull i kontrolluar nga homologët e vet përmban analiza të thella të temës së vet dhe shoqërohet me në listë të dokumenteve kryesore dhe një bibliografi të selektuar. 
   
 4. Publikimet Edward Elgar
  Ofron  e-libra dhe revista të publikuara Edward Elgar Publikime mbi ligjin, biznesin, ekonominë dhe shkencat sociale.  
   
 5. Revistat online të Cambridge  - Shkarko fletën e informatave 
  Cambridge Journals Online ofron qasje në koleksionin multi-diciplinor mbi 330 revista të cilat mbulojnë temat mbi shkencën, teknologjinë, mjekësinë, humanizmin dhe shkencat sociale.
   
 6. OECD-iLibrary  - Shkarko fletën e informatave 
  Libraria OECD është librari OECD online e integruar për libra, revista, punime dhe statistika. Është gjithashtu portë për analiza dhe baza e të dhënave të OECD’s.
   
 7. eBiblioteka e Fondit Monetar Ndërkombëtar - Shkarko fletën e informatave 
  FMN e-Libraria siguron qasje të fuqishme dhe të përshtatshme në internet për mbledhjen e plotë të përmbajtjes autoritative ekonomike globale të publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Me më shumë se 11,000 botime të tekstit dhe qasje të plotë tek bazat e të dhënave statistikore të FMN-së, e-libraria e FMN është një burim i rëndësishëm për studim ekonomik dhe analiza.
   
 8. Baza Evropiane e të Dhënave të Jurisprudencës së të Drejtave të Njeriut për vendet e Evropës Juglindore. 
  Baza e të dhënave është krijuar nga Qendra AIRE në bashkëpunim me Agjentët e Shteteve pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut të Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë dhe Serbisë. Projekti zbatohet me mbështetjen e Zyrës së Jashtme dhe të Komonuelthit të Mbretërisë së Bashkuar. Kjo data bazë ofron vendime të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, përmbledhje të çështjeve të rëndësishme për rajonin në gjuhët lokale si dhe botime tjera si manuale dhe udhëzues të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Qasja në këto databaza mundësohet nga kompjuterët në AD.

Prapa