20-07-2022

Aktivitet pilot i trajnimit gjyqësor (“Projekti II i EJTN-it për Ballkanin Perëndimor”)

EJTN ka njoftuar projektin vijues të Ballkanit Perëndimor II. Ky projekt trevjeçar financohet nga Komisioni Evropian - Drejtori i Përgjithshëm për Zgjerimin dhe Negociatat e Fqinjësisë (DG Near). Ai synon të mbështesë dhe financojë pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Akademia e Drejtësisë e Kosovës dhe shkollat e tjera të trajnimit gjyqësor të Ballkanit Perëndimor në ngjarjet EJTN, duke përfshirë seminare dhe programe shkëmbimi.

Pas udhëzimeve nga DG Near, projekti do të fokusohet në lehtësimin e pjesëmarrjes nga kryetarët e gjykatave, kryeprokurorët, trajnerët gjyqësorë dhe anëtarët e tjerë të gjyqësorit, të cilët mund të forcojnë me sukses lidhjet institucionale midis organizatës suaj dhe kolegëve të saj të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor.

Bashkangjitur këtu është Oferta paraprake e Trajnimit për Vitin 1 dhe Kalendari i Aktiviteteve Trajnuese EJTN 2022.

Prapa