17-12-2020

Kufizimet e të drejtave themelore të të moshurave në kohë pandemie

Kufizimet e të drejtave themelore të të moshurave në kohë pandemie

Të nderuar gjyqtarë dhe prokurorë,

Shpresojmë që ky email t’ju gjejë mirë. Ne po ju shkruajmë lidhur me aktivitete të reja të trajnimit online.

Kemi kënaqësinë që t’i lancojmë 2 Webinare të EJTN-it në formë të aktiviteteve njëorëshe për 1 temë/ 1 ekspert/ 1 orë, që do të implementohen në kuadër të (1) Drejtësisë Penale dhe (2) të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Fundamentale, me datë 3 Dhjetor – e para dhe me 17 Dhjetor, 2020 – tema e dytë.

Ju mund ti gjeni të bashkëngjitur materialet promovuese të kurseve, ku paraqiten informatat lidhur me temën, ekspertin, datën dhe kohën e secilit prej webinar, si dhe në vijim informata më të hollësishme për secilin kurs, përfshirë dhe përshkrimin dhe linkun ku mund t’i bashkëngjiteni trajnimeve në platformën Microsoft Teams, të cilat ju lusim që ti shpërndani tutje.

Nuk kërkohet aplikim formal, ska proces të përzgjedhjes, dhe nuk ka numër të kufizuar të pjesëmarrjes në webinare nga shtetet e interesuara.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Portfolio: Të drejtat e njeriut dhe liritë fundamentale

Tema: ‘Kufizimet e të drejtave themelore të të moshurave në kohë pandemie’

Folës: Claudia Monge, Avokate; Asistent Profesoreshë në Fakultetin e Drejtëisë në Universitetin e Lisbonës; Hulumtuese në Qendrën e Lisbonës për Hulumtime në të Drejtën Publike (CIDP) dhe autore e disa publikimeve me fokus në ligjet e shëndetsisë.

Data: 17 Dhjetor 2020, 13h-14h CET (sipas kohës në Bruksel).

Webinari do të përbëhet nga një hyrje e shkurtër dhe një prezantim 30 minutësh, i përcjellë nga seanca për pyetje dhe përgjigje.

Përmbajtja: Hyrje – Të drejtat themelore në mbrojtje shëndetësore dhe ndjeshmëria e veçantë lidhur me pandeminë COVD-19/ Ligjet dhe politikat në mbështetje të të moshuarve në kohë pandemie – Të drejtat kushtetuese, Balancimi dhe Racionaliteti.

KLIKONI NË LINKUN NË VIJIM PËR TU BASHKËNGJITUR NË WEBINAR përmes MS

Click here to join the meeting

Për çdo pyetje lidhur me këtë trajnim ju lutem kontaktoni kolegun Georgios Klis Georgios.Klis@ejtn.eu

 

 

Prapa