Veprat penale kundër jetës dhe trupit

Veprat penale kundër jetës dhe trupit

Përshkrimi

- Vrasja dhe vrasja e rëndë; - Lëndimi i lehtë dhe lëndimi i rëndë trupor; - Veprat tjera penale të këtij kapitulli të KPK

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Analizojnë format e paraqitjes së vrasjes dhe vrasjes së rëndë;  Zgjerojnë njohuritë lidhur me veprat penale të lëndimit të lehtë dhe të rëndë trupor;  Kuptojnë në mënyrë të drejtë veprat tjera të këtij kapitulli të KPK.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Agron Qalaj

Agim Maliqi

  • 18 Tetor