Trajnim për hartim ligjor për këshilltarët ligjor dhe bashkëpunëtorët profesional

Trajnim për hartim ligjor për këshilltarët ligjor dhe bashkëpunëtorët profesional

Përshkrimi

Objektivat

Rritja e kapacitetit të zyrtarëve ligjor, që të kryejnë detyra të shkrimit dhe arsyetimit ligjor.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 16-17 Nëntor