Veprat penale kundër narkotikëve

Veprat penale kundër narkotikëve

Përshkrimi

• Veprat penale të narkotikëve sipas KPRK; • Rrethanat që këto vepra penale i bëjnë të cilësuara; • Llojet e sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj kryerësve të këtyre veprave penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore të Kapitullit të veprave penale të narkotikëve; • Identifikojnë elementet esenciale të secilës formë të veprave penale të kësaj natyre; • Shpjegojnë pasojat dhe rrezikshmërinë e këtyre veprave penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Besim Kelmendi

Ali Kutllovci

  • 25 Janar